Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 259 )

door te krijgen zijn. Om ze tot moes te bereiden, neemen zij ze van de boomen, wanneer ze wet haare grootte hebben, maar nog niet volkomen rijp zijn. Zij kooken ze in water, tot dat ze heel murw zijn , bolfteren ze, en ftampen ze alsdan in een houten vijzel, van een boomftronk gemaakt, met een ftamper van zeer hart hout, zo lang, tot dat zë de gedaante van een fponzigen klomp of podding aanneemen. Hierop verdeelen zij ze in kleine klonten in eene kalebas, en, wanneer ze deze geftalte hebben verkreegen , dan' .noemen zij het Foi F.oii

Tegen den tijd, dat dit Moes klaar is, hebben zij reeds een heerlijke foupe gereed, die op de volgende wijze klaar gemaakt word. Twee of drie handen vol rijpe nooten der olijf- palmboomen worden met genoegzaam water gekookt, tot dat haar draad-merg- en olia'gtig gedeelte heel zagt word, en zig in het water meestal heeft ontbonden. Doch, om alles ten nutte', te gebruiken, giet men dit iri een teems', én zijgt 'eralies, wat ontbindbaar Hs, van de kern eri vezels der nooten door. In het doorgeloopen dril kooken zij alsdan vleesch van hoenders, fchaapen, geiten, aapen, of ander Wild, en,dit klaar zijnde, gieten ze dit vegetabilisch-anirnalisch nat over die klompen; dan is het geregt klaar/ zónder iets verder, dan zout en fpaanfehen peper daartoe noodig te hebben. Zulk een geregt maakt hunne ganfche maaltijd uit, zonder brood of iets R. a a»«

Sluiten