Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Fetisdienst der Aquapimmcrs heeft met dien der ftrandnegers zeer veele overeenkomst; doch de laatsten dienen hem {Fetis) veel flcgter, dan de eersten, dewijl deze, hier en daar aan de wegen en. kruiswegen, een foort van outaaren voor hem opregten, die ze van dc fteelen der palmbladen zamcn Hellen. Zij bezetten het altaar met gekooktcn en raauwen Jams en alle die leevensmiddelen, welke zij zelv' pleegen té gebruiken, en plaatzen 'er ook eene kalabas met palmwijn bij. Rondom 't outaar pleegen zij eene menigte Hokken in den grond te fteeken, in het midden met een foort van fchors omwonden, cn wit gefchilderd. In het midden van den weg van Kommang na eene andere kleine Negerij vond ik, aan den wortel van een boom, ia menfehenhoofden in de aarde naast malkander geplant, -cn neffens deze eenige potten en flesfeh met water gevuld, half in • den grond gegraaven. Dit alles was met een foort valri tuin, hoewel zeer ruim omvangen. Toen ik na de rede van deze zo wonderlijk geplaatste hoofden vroeg, het welk ik te vooren nooit had gezien, alhoewel ik reeds bijna 3 jaaren in het land geweest was, wilde men, naar ik kon merken, daaromtrent niet regt uit komen; maar ten laatften zeide men, dat het hoofden eener Familie waren. Hoofden hunner overwonnen vijanden konde ik mij niet verbeelden, dat het waren j want dieq R 4 zou-

Sluiten