Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zouden zij zo veele Eere niet beweezen heb. ben. en hunne eige Familie word met het hoofd altijd begraaven.'ji, zoo deze al ingeloste hoofden geweest waren van hunne vrienden, in den oorlog overwonnen, dan worden ook deze, als geheele lighaamen begraaven,*

Ik hield mij hier 10 dagen op, deels om de legging en grenzen des lands beter te leeren kennen, deels mede, om dat mijn vriend Atiiambo mij niet wilde laaten vertrekken, en ik geftadig voedzel genoeg voor mijn' Geest vond , al hadde ik heele maanden mogen blijven. Ik floeg, dagelijks, verfcheiden wegen in, na de rondom liggende oorden, vindende mijne moeite altijd beloond. Doch de Hertog wilde niet hebben , dat ik met mijne Negers alleen zoude gaan, maar gaf mij altijd een gewapend Geleide van de zijnen mede. De zorg, welke die Negers voor mij droegen , was meer dan gemeen. Lag 'er een fteen in den weg, of hing 'er een tak van een boom te laag, welke mij kon hinderen, dan moesten deze terftond uit den weg geruimd worden. Deze zo verre gaande beleefdheid, en de ongemeene nieuwsgierigheid, van een' Blanken te zien , welke nog nooit te vooren tot hier toe was gekomen, veroorzaakte allerwege eenen zamenloop van menfchen, die mij in mijne wandelingen eenigzins hinderden. Oude wijven konden hun koppenzetten lüet eens waarncemen, wanneer ik voorbij hunBe

Sluiten