Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

07i >

het midden gezet j en zo'dronken die Heeren opeen« gelukkige reis, waarbij ze Tabak rookten, tot dat de Koning een teken gaf, dat elk zijn brandende pijp • in de kruidton zoude fteeken. Zij deeden het met,hem, en maakten,op deze heldhaftige wijze , een einde van hun tegenwoordig Bcftaan.

De Hoofdftad, Kommang, ligt van Akim flegts drie dagreizen, en, daar ik op mijne reis mAs~ fianthee eenigzins flegts uit den weg reisde, om daar te komen, zo verheugde ik mij reeds vooruit over de ontdekkingen, welke ik daar zoude doen, vooral, of ik ook niet van die goudmijnen zoude zien, welke voordezen zo veel uitleverden , en nu niet meer bewerkt worden. Maar ik bedroog mij geweldig in mijne rekening; want voorneemens zijnde, daarheen te reizen, kreeg jk order van het Gouvernement, om aanftonds te? rug te keeren, wijl mijne tegenwoordigheid bij de Etablisfementen noodig ware. Met hoe veele droefgeestigheid ik mijne terugreis na den zeekant, de Lijbifche woestijn, aannam, zult Gij u ligt verbeelden. Honderde maaien zag ik om na het Noorden, alwaar Akim en Asfianthee liggen; maar te vergeefs! Ik mogt het geluk niet hebben, van het ditmaal te zien: mogelijk komt *er nog eens een gelukkig uur , dat ik mij derwaarts mag begeeven! maar wanneer zal dit wezen?

Naauwlijks wa$ ik op Christiaansiurg weêr

aan

Sluiten