Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C*75>

ze in een heerlijk Land gebragt zullen worden, en andere onwaare vleijerijen niet gelooven, maar, wanneer zig eenige gelegenheid opdoet, de vlugt neemen, of zig zelv' het leven benoemen ; want den dood zelv' vreezên zij veel minder, dan de flaavernij in West indien. Ja, men moet alle voorzigtigheid gebruiken, om hen de gelegenheid te beneemen, van zig zelv' te ontzielen: weshalven hen de Franfche fchippers niet eens een fmallen ftrook linnen toeftaan, uit vreeze voor hun leven,om dat het gebeurd is,dat eenigen hunner zig daar mede opgehangen hadden.

Dit vooroordeel, gevoegd bij de te ftrenge behandeling , welke deze ongelukkigen niet zelden van' barbaarfche fchippers moeten uitftaan, brengt menigmaal eene zamenzweering onder hen te wege. Zij overleggen alsdan 's nachts , om,- niettegenftaande hunne kluisters, de Europeërs, welken zij in getal zo zeer te boven gaan, dood te flaan, en het fchip aan land te laaten drijven. Dergelijk een opftand gefchiedfc doorgaande, inzonderheid op de reede, of in de eerfte dagen, wanneer een fchip van de kust zeilt. Geduurende mijn verblijf op de kust Guinea , heb ik verfcheide droevige voorbeelden daarvan beleeft. In het jaar 1785 regtten de flaaven van een Hollandsch fchip een oproer aan, ten zelfden dage, dat ze na Westindien vervoerd zouden worden. Zij overwonnen de Europeërs, en floegen ze alle dood, uitgenomen een klei» S a nen

Sluiten