Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mulatten, of het middenfoort tusfchen Europeer» en Negers. Eene vrouw der laatften in mijnce buurt had eene flaavin, die iets van haar gebroken had. Om zig nu deswegen regt gevoelig aan .haar te wreeken, zo bond -zij haare handen vast, en hing ze dus aan een' fpijker op, naa dat zij haar te vooren haar hemd had laaten uittrekken. Hierop ftak zij haar met eene naald, langzaam, over het geheel e lijf, zo dat dit arme mensch geweldig fchreeuwde. Zij hield met dit werk meer dan een uur aan, tot dat eindelijk de rneee barmhartige Buuren kwamen toefchieten, en onj, haare bevrijding baden.

Eene zonderlinge Wijze, om den Negers het Rum drinken af te wennen, het welk zij nog, als de eenige verkwikking in hunne bedruktheid Kennen, zag ik eens aan een vrouwsperzoon. Zij had naamlijk over het geheele hoofd een masker van blek, het welk onder den hals met een flot was toegeflooten. Voor de oogen waren openingen, en voor de neus insgelijks kleine gaten, om lugt te fcheppen, maar anders kon ze, zonder vooraf gaande vergunning, te weeten da pntfluiting van het masker, in het minfte niets gebruiken. Dezen muilband was ze genoodzaakt, dag en nacht te draagen. 6 Dat zig deze vinding tog niet na het Noord-europa uitftrekie! want-anders vreeze ik, dat alle huizen van zulke gemaskerde perzoonen zouden wemelen. Trouwens,die zouden dit fieraad ook met meerder

Sluiten