Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 300 >

der verdienfte draagen, dan de ongelukkige Negers !

Van de meefte misdrijven der Negers zijn de Blanken zelv' de oorzaak. Deze begeeren, dat de Negers hen getrouw zullen zijn, niet wegloopen, en egter geeven zij 'er zelv' aanleiding toe, gemerkt zij hen deels te flegt voedfel, deels niet eens genoeg eeten geeven. 't Gebeurt niet zelden, dat een Neger bij zijn' meesterknegt komt, over honger klaagende, en om leevensmiddelen verzoekende, daar deze voor die domheid tijrannig genoeg kan zijn, om hen, een dozijn, zweepflagen te laaten toetellen. Deze monfters van wreedheid geeven hem menigmaal, dat geen niet eens, wat de Eigenaar hen inwilligt, maar verrijken zig, op deze wijze, met die ongelukkigen honger te laaten lijden, welke buiten ftaat? gefteld zijn, om op eene andere manier hunne kost te winnen, 't ls droevig om aan te ziea, wanneer deze ongelukkigen na 't werk gedreeven worden, het welke reeds voor Zonne-opgang begint, en eerst laat in den nacht eindigt. Een getal van dertig met hunne houweel en op de fchouders hebben altijd 2, Bomba (Negers, tot opzienders aangefteld,) met vreezelijke zweepen bij zig, waarmede zij den meeften tijd klappen , even als men de osfen of paarden voor den ploeg drijft. Tast één der weikers ergens jn mis, dan word hij van die kwaal aanftonds, door middel van de zweep, genecjen. Deze

ge.

Sluiten