Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3»9 )

om de konijnen voort te teelen, welke navolging verdient.

Het Guinea -gras, Cf) om zijne groote nuttig* heid, ten opzigte van voedzel voor de paarden, hierheen gebragt, word hier fterk geplant. Men vermeerderd het, of door uitfpmitzels der wortelen , of door zaaden. Anders word het, als 't Zuikerriet, door de griep fchoon gehouden.

De haagen of tuinen rondom de plantagiën be« ftaan uit wilde Citroen-, (£) Galba-, (ƒ,) en Campeche-boomen. (O Alle drie foorten moet men den voorrang geeven boven den Pinguïn, (JO welken men in onze (JDeenfche) eilanden tot dit einde gemeenlijk gebruikt. De eerfte om het nut, de tweede om de fraaijheid, en de derde wegens zijne vastheid, (/)

De

CO Poa . . . .?

(<§•) Citrus Medica linn.

(ü) Calophijllum Calaba linn.

CO Haemathoxijlum campechianum linn.

(£) Bromelia Pinguin linn.

CO Het Campeche - hout, of Log Wood der En* gelfchen, is het beroemde verwmiddel, welk in heg jaar 1736, eenen oorlog tusfchen de Engelfchen en Spanjaarden in Columbien verwekte, en tot het jaar 1743 duurde. Dit hout krijgt die verwende eigenfchap niet eer, vóór dat de boomen volwasfen zijn, of uitgeleeft hebben.

Sluiten