Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3*> )

De Galba-boomen laat men in de hoogte fchieten tot gewoone boomen, terwijl men ze een* voet breed van malkander plant. De twee andere foorten houd men onder het mes. Van alle drie foorten verzekerd men, dat ze voor de Zuikerrietvelden van geene nadeelige gevolgen zijn. Hier en daar heeft men ook nog heggen vanPoinciana, (m) Koraalboomen, (ri) en fieekelige Folkamerie; (p) maar welke mij in verre na zo nuttig niet toefchijnen, als de vooraf gemelde.

Hier vind men veele, minder gegoede planters, welke van het teelen der Pifangen leeven. Ik zag, dat deze vrugten in de laage gronden veel beter aartten, dan op de bergen, en dat men ze taamlijk digt, te weeten maar 8 voet van malkander, plant, en fterk mest. In zulk eene Pifangplantagie (Bananiere) zag ik eens een' tak, die 52512 Pifangen droeg; een toereikend voedzel voor «5 dagen voor één mensch.

De meeste plantagiën alhier zijn Zuiker-plant *gien. Het Zuikerriet groeit hier ongemeen hoog en fterk,maar 't is te waterig, het welk ten deele van den moerasfigen grond, of van te veel regen komt, en uit dien hoofde ook veel minder goeden

zul»

Cm) Poineianapulcherrima linn. C») Erijt/trina Coraliodendrum linn. Co') Polkamer ia aeuleata linn.

Sluiten