Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 330 )

de andere zijde der ftad, eene zeer ruime fterkte aangelegd, met naame Fort Louis, aan wiens buitenwerken , nog dagelijks , eenige honderde zoldaaten werken, waarvoor ze afzonderlijk betaald worden. Hun versch water hebben zij in deze vesting, van een nabij gelegen hoogen berg, door rioolcn. De krijgsflaat van Martinique is anders dezelfde , als op Guadaloupe.

Hier worden ongemeen veele visfchen gevanggen ; en de inwooners van Fort Roijal kunnen veel beter koop leeven, dan die op St. Pierre.

Ik deed nu eene binnenlandfche reis, aan dit gedeelte des eilands, na eene plantagie van den broeder mijnes vriends Aquart, bij welken ik mij 14 dagen ophield. Hier geloofde ik in een waar Paradijs te zijn gekomen; zo heerlijk was de landftreek. Inmiddels wierd mijn genoegen eenigzins geftoord. Want, naa eenige dagen, geduurende éenen ganfchen dag, in een zwaaren regen rond gegaan hebbende, om de boomen en planten, aan die oevers wasfende, de monftering te laaten pasfèeren, merkte ik , in den omtrek van den voet, daar de zwelling, op de Piton - reis, vóór 14 dagen was geweest, eene kleine blaar. Ik opende de; Zelve, en wierd, tot mijne groote verwondering, . èen Guineefchen draadworm vrj gewaar. Ik zogt

hem,

00 Gordius me di nen fis linn.

Sluiten