Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ö t D R A G fa

Wys: Jwpie dans ia moindrt Chofe:

Aan wien wyde wy deez' Liedjes 1 Aan eeri ryk aanzienlyk man,

Die haar voor de flangebeeten. Van de Nyd beVryden kan?

Plaatzen wy een aadlyk wapen , Voor den Opdragt, (dien ik meen

Deezen avond af te fchryven

Wórd'ik niet verhinderd,) neen!

* 1 '■V

* i fJm'

Sluiten