Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O p d r a g T. UI

Vaderland! wat geestvervoering Grypt my aan, ais ik u noem?

'k Leef voor u! 'k leef voor de Vryheid. Kan ik ooit uw leed en roem

Zonder tranen overdenken! Tranen van het hart gevloeit, ,

Die de Koelheid nimmer weende, Vast aan de Eigenbaat geboeit.

'k Durf dit geenszints ondernemen. . Menschenliefde, flaatge alleen

Gunftige oogen op deez' Vaerzen, Eers genoeg; wy zyn te vreên.

Zijcht voor de ongetelde Leden Van den nutten Burgerftaat,

Deedt ons, 't geen wy fchreven, fchikken, Op verfcheiden toon en maat.

* 3 Wy

Sluiten