Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDEBURGERS. Xlli

9) niets ten besten onzes Vaderlands doen kannen „ en zie daar! wy kunnen Rymen; wy kun,, nen Vaerzenma&en! V Iswaar, dat dit juist geen heel danzienlyke bekwaamheid is; doch dat kunnen wy niet helpen. Elk moet wat 5, doen ter bevordering van het algemeene wel„ wezen. Laaien wy, in vredes naam, die „ affaire opnemen, en, ter liefde van ons Vader„ land, het Rymwerk beginnen. Vegten, Plei„ ten of Preeken, dat zal toch niet gaan: voor ?, het eerfle zyn wy, als een paar bloode Vrou„ wen, regt bang; tot het tweede hebben wy V geene roeping, en tot het derde hebben wy s, geene gaven genoeg: Maar, Rymen! dat „ zal gaan; daar zie ik dóór. Wy zullen

„ onze

Sluiten