Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XX "WELMEENENDE

3, niet anders maken dan hij is; men kan, zq ?, mm voor hem fchryft, door geen fatfoende?, lyke lieden gelezen worden % Wy zyn van het tegendeel voljlrekt overtuigt. Men kan de goede gemeinte verbeteren; men kan voor haar fchryven , en echter blyken geven dat men ook voor verflandige lieden iets kan Qpflellen. Indien wy, voor ons zelf, hier niet gerust op waren, dan zouden wy dit Boekdeeltje niet hebben uitgegeven.

Ongeoefenden, ja, kinderen verflaan ons és wy eene taal fpreken die zy kénnen; en ms houden hy zulke zaaken die niet boven hunne bevattingen zyn, Wy erkennen, dat dit pm moeilyke bezigheid zy; en dat er

m(iar

Sluiten