Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VERGENOEGDE TUINMAN. 13

Dat Bloemftuk heb ik zelf gelegt; Mevrouw heeft het geprezen:

Zy was verwondert, dat een knegt Zo wel was onderwezen.

Zy gaf my een Ducaat ten loon; En wees me aan andre Heeren.

Dat is een paerel aan myn kroon! 'k Zal nu nog veel meer leeren.

Wat daan de vruchten wonder fchoon! Ei zie wat Canteloepen.

Indien ik mogt; maar 't is verboön: De Tuinknegt mag nooit fnoepen.

Hoe lieflyk groeit het Bloemgewas! Hoe flreelt het groen myne oogen!

De Vyver is zoo klaar als glas, Door 't windje zagt bewogen!

Hoe

Sluiten