Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 DE VERGENOEGDE TÜINMAS.

Wat zyn de bloemen wonder teêrj Ik raak haar aan met fchroomen:

Ik leg ze zagt in 't korfje neer, Dat ik heb meê genomen,

Hoe ryk, hoe fchoon is yder kleur 5 Ei zie die Duizendfchoonen:

Wat hebben zy een zoeten geur; Dat zyn eerst Anemonen!

'k Pluk Lelys, 'k pluk Auriculaas* 'k Pluk nat bedaauwde Rozen;

Myn Meisjelief, zie nu wat Klaas, Voor u heeft uitgekozen.

Nu nog wat Maagdenpalm gefneên, Om alles zaam te binden:

En dan, met gang, naar huis getreênj Daar ik myn lief zal vinden.

ó Liefde

Sluiten