Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4$ DE BRAAVE JONGEN.

Jacomyntjes jongfte zoon,

Kan al 's weeks zes Huivers winnen;

Als de jongens eerst beginnen, Is 't verval méér dan het loon: Al kryg ik in 't eerfte jaar,

Elke week maar ééne Huiver;

't Helpt daar 't komt; en 't maakt toch zuiver Een Ryksdaalder met elkaêr.

Oom heeft vader ook beduid, Dat ik wat moet leeren teeknen; Ik kan lezen, fchryven, reeknerij

'k Heb des magtig veel voor uit!

Moeder, alles wat ik win Zal ik zuinigjes verfpaaren. Voor u, die het kunt bewaaren

Tot gebruik in 't huisgezin.

'k Heb

Sluiten