Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(ï DE BURGERVROUW, MOEDES,

Machiel is nog geen zeven jaarea, En praat reeds: „ van Oost-Indievaaren, i} Van klimmen in de groote mast. "

Myn man zegt: „ 'k ben er meê te vredenj ,, De jongen is gezond van leden:" Wy noemen hem de Schipper sgast.

De kleine Trui houdt veel van ragen,

Van wasfchen, fchuuren, feilen, vagens Van boenen; zo zy helpen mag

Dan is het kind ter deeg te fpreeken;

Dat handig ding wenscht alle weken 3 (Geloof ik,) naar den Saturdag.

Öns Jantje, dat 's een aartig diefje/

Het tatelt Mocdje, en zeg ik, liefje! Dan kykt het my zo fnugger aan:

Het weet zyn Taatje zo te ftreelen;

Hoe kan het toch een mensch vcrveelen," Met kleine harten om te gaan ?

Ea

Sluiten