Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ARME WEQÜW. 69

'k Voelde my ook onderfchraagen i Voor myn geest wierd alles klaar.

Myn man kreeg gezonder dagen, En ik in het volgend jaar

Een regt fchoonen lieven jongen;

'k Heb den Heere lof gezongen,

'k Heb den Heere lof gezongen, Met een opgeruimt gemoed, Met een opgeruimt gemoed; 'k Zong: „ ö Heer wat zyt gy goed " J \ Zong: v 6 Heer wat zyt gy goed "J

Doch 't bleef ook niet lang in 't leven; Van de tien die God my gaf,

Blyf ik zitten met die zeven, D'andren rusten in het graf.

't Jongfte fchaap, myn lieve Saaxtji,

E 3 Tele

Sluiten