Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET DANKBAAR KIND» I2J

Öm ons voor de kou te dekken,' Èn den leerlust op te wekken

Op nieuw kleertjes aangekogt,

Op ... . op ... . op ....

Op nieuw kleertjes aangekogfc

Gister heb ik zelf gehoord, Van een onzer Predikanten,

Gister heb ik zelf gehoord,

Moeder zulk een troostlyk woord!

'k Wou dat gy 't ook hadt verftaan: 3, Dat aan braave zoete kind'ren. „ De armoe niet in 't minst kan hind'ren, Om in 't hemelryk te gaan,

„ Om .... om .... om ....

„ Om in 't hcmelryk te gaan ".

# GEBED

Sluiten