Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBED

VOOR EEN ARM KIND.

Wys: Climeen, ik heb, door zuivrs min gedreven.

Ik dank u, Heer, voor uwe günstbewyzenj Al ben ik arm ik had toch altoos brood!

En dat fmaakt my als andren lekkre fpyzen j En ik zal ook braaf werken, word ik groot.

Op 't arme>fchool zal ik zeer vlytig leeren; Dat zegt men is myn pligt ook zeer gewis.

'kBen, dat is waar, armoedig in de kleêren;Ik heb niets moois, ook als het zondag is:

Maar 'k ben gezohd, is dat geen grooten zegen ? Ik bid alleen om 't geen my noodig zy :

Dat ik altoos bewandel uwe wegen! En als ik fterf, maak my dan eeuwig b'y. & &

|£ DANK"

Sluiten