Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25E GODSDIENSTIGE AMBAGTSMAN. I39

Dit laatfte ffcuk kon ik niet regt verftaan; 'fk Veraegt hem das my hier in licht te geven: S „ 't Is, fprak hy, met den mensch niet afgedaan? |j„ Wanneer de ziel van 't lichaam is ontheven. „ God, die uit niets het al heeft voortgebragt, Kan hem die ftierf weêr roepen in het leven".

'k Erken, (dit was myn antwoord,) deeze kragt. ;iGod kan den mensch weêr tot het leven wekken, . I Indien hy wil. Ja 't ftaat in zyne magt! | Daar, lees dit boek; dit zal u klaar ontdekken,

( Sprak hy ) „ dat heil waar op de Christen wagt"» Jk las 't, het wist myn aandagt gantsch te trekken.

'k Heb voor my zelf den Bybel uitgelegt; Ea voor myn hart nu klaar genoeg bewezen , | Dat Jezus was zo goed, wys, en oprecht; sDat .ik al 't geen my nu wordt voorgelezen, | Geloven moest, wilde ik niet na myn' dooJ pVpor mynen God als voor myn' Rechter vreezen.

'tWas

Sluiten