Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN EEN' LIEVEN KLEINEN JONGEN* l6j

Wilt gy u hier Voor bevrydenf Laat uw frtaakfche grillen naar.

Anders, troost u de gevolgen. Lach er om; en daar meê klaar.

Maar voor alles!, lieve jongen! Laat geen trek tot Plattery

Toe, wanneer gy u moet oèffnen, Doet gy dit, geloof më Vry

't Zal u zelfs tot nadeel ftrekkenl Geest is geenszints hier genoeg;

Wilt gy wetenfchap verkrygen ? Lustig mantje naar den ploeg.

Dus verloopen deeze jaaren. Gy zyt naarftig' en te vreên.

En wat dan? zult gy my vragenV' Dan?— naar 't Academie heen'.

Maar, dat wild Studentenleven, 'k Beef wel eens voor u; 't is waar!

Want nu zult gy u bevinden

Fri een Draaikolk vol gevaar.

L % Eó

Sluiten