Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J92 »E HUPSCHE VROUW.

En zie, zy weet dit reeds van ouws;* Dat kan ik wel vermoên;

De zeelui zyn altoos goed vrouws, 't Is wél al wat wy doen.

Zy komen ons zo vrolyk by, Zy zien niet ftuurs of boos:

Hoor, 't rouwt my niet, dat ik voor my Een hupsch Matroosje, koos.-

Wat is er een gefchreeuw op ftraat? st. Vliegt al naar den Westdyk. . .

't Is of er ook gefchut afgaat!' 'k Ga ook eens heen, en kyk;

Zo word ik 't regt befcheid gewaar; Kom meê, met moeder, Jan.

Daar legt het fchip; kyk, Jantje, daar. i , o Heer, daar ftaat myn man.

Sluiten