Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194- DE ERNSTIGE.

Als hy met deezen Godsdienst twist; Ik heb gezien uit eigen oogen; 'k Heb alles peinzend nagegaan: Ik vond de waarheid; 'k neem die aan*

Hoe 't fyn vernuft zich wendt, en buigt

'k Ben van de waarheid overtuigt, 'k Erken de Godlijke Oopenbaaring;

Daar aan houdt zich myn oordeel vast.

Maar nimmer heb ik veel gepast Op fchoolgeleerdheids woordverklaring.

Ik zeg niets anders dan ik meen.

Maar! ik geloof voor my alléén.

5k Ga morgen naar den Leeraar toe, Op dat ik aan myn pligt voldoe; Ik geef hem antwoord op zyn vraagen; En keurt hy myn Belydnis goed,

Dan

Sluiten