Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ERNSTIGE. 197

j Gods wetten naar zyn' driften plooit;

Kan, ziet hij 't woord in al zyn deelen, Niet loochnen: dit 's de zedeleer, Van jezus, onzen dierbren Heer>

„ De Heiligmaking is Gods wil; Hier over is gantsch geen verfchil, „ Gy moet uit den Gelove leeven;

„ Het waar Geloof werkt dankbaarheid ". Dit wordt uit éénen mond gezeidt; Dit vindt men in Gods woord gefchreven; . Die Leer blyft onbeftreden ftaan, Wat Kerk men ook zy toegedaan,

Wat moet er des in myn gemoed, Eer ik zo heilig ben, zo goed, Als jezus eischt, nog al gebeuren! De driften moeten omgekeert.

N 3 't Kwaad

Sluiten