Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ernstigs; ics Ik, onbèdagte, liet hem in; Nu fpant hy aan met myne zinnen, En met myn dierelijken fmaak; 't Is uit met my zo ik niet waak,

Dan, wie Zich tegen my ook kant', De zorg van 't eeuwige verftand

Durf ik nochthans myn ftaat beveeleh. Zo 's Hoogften Liefde, 's Hoogften Magt Aan reinën wil, aan zwakke kragt,

Haare onderfteuning uit wil deelen , Verandert, wie zulks tegenftaat, Het zwakke in kragt, de wil in daad.

Ik ga dan in Gods mogenheid, Door zyne regterhand geleidt,

Myn fterken vyand weêrftand bieden; Myn oogmerk is althans oprecht, Myn hart aan waare déugd gehecht;

Ik wensch" het zeedlyk kwaad të ontvliedeni N 4 o Harte-

Sluiten