Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

208 - ZANG.

Zy jaagen toch naar één en 't zelfde doel.

Hy die de Rust verkiest voor 't Stads gewoel;; Hem die de rust ten fterkften kan mishagen, En in 't gewoel verkwist zyn beste dagen;

Hy die ten Hoove in pracht en luister leeft i

En hy die zich in eene Cel begeeft:

Hy die alleen, (ö fchand!) zich zelf bemint;

Hy die zyn ziel aan zynes vriends verbindt';; Hy, die misleidt door onbetaamlykheden, Een fchandvlek is in 't ryk der eedle zeden;

Hy die der deugd eerbiedig hulde doet,

Die haar bemint in voor- en tegenfpoéd:

Gelukkig zyn,: dit fpöort hen allen aan.

De Dichter ftreeft hierom naar lauwerblaên; De Wysgeer fpilt hierom zyn levenskragten, Sterft veeltyds vroeg, verteert door zyn' gedagterr.

Gelukkig zyn , is 't wit waarop hy fchiet,

Ligtzinnigheid, dien gy uw gunstüng hiel

Aaa !

Sluiten