Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SIZ ZANG.

^ Herftel de Rede opïhaarcn eigen troon*.

ü Dan geeft ze aan al wat gy verricht den toon 5: „ De eenftemmigheid aan alle-uwe gedagten; i ,, Dan leert zy u het kleine weinig agten, *

„ Terwyl gy 't wyze cn 't groote hoog waardeert,

» De beaz'lary der waereld niet begeert.

De Godsdienst biedt u zynen byftand aan; „ Het heir der drift kan hem niet wederftaan. Dat wrecvlig heir ligt voor bem neêrgeboogen ; Het zwicht, en vlugt voor zyn geducht vermogen. ,, Hy is de vriend van 't welgeleidt verltand;

Erken in hem Gods grooten afgezant.

„ Geef my gehoor; ik ben 't, uw hart, dat fprcekt.; & Zo gy uw' God om fchuldvergeving fmeekt, ,, Zo' u 't Berouw herbrengt van uwe wegen, * ,j Zo ge inderdaad oprechtlyk zyt genegen „ Het pad te gaan van Gods getuigenis, Dan ondervindt ge hoe goed uw Schepper is.

„ 't Ver-

Sluiten