Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WELVERDIENDE LOF. 2I£

pen fchrandren geest der Burgerlieden Tot geene kunsten opgeleidt,

Wil men, 't is waar, wel eens befchouwejj5 3och enkel uit nieuwsgierigheid.

Dit moeit hen, die wysgeerig denkena Zn van die Wanbegrippen vry,

Aan anderen hunne agting toonen, Zeer juist gefchikt naar hunn' waardy.

My lust het thans den lof te zingen Van hem, die zeker en gewis,

Zo om zich zelf, als zyn bedryven. Een' breden loffpraak waardig is.

'k Zal hier meê tot zyn dood niet wagteai Ik zing by 't leven van myn vriend;

Ik zal hem myne erkentnis toonen. illoe veel heeft hy by my verdient! 1:,)' 0 4 01

Sluiten