Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORRÉDE.

| A/og méér Economifche Liedjes! wat zegt gy daar.?

' nog méér? Dit overtreft onze verwagting; en de \\verwagting van Dichteresfen , als het, Welteverjiaant

haar eigen Werk betreft, is doorgaans nog al zo taam, i lyk uitgebreidt.

Onze Liedjes worden dan met goedkeuring gezogt ? Het blykt; want zo de Boekverkoper daar medi \ was blyven zitten, als of hy Venttiaanfchen Triakel verkogt, dan zeker zonden wy ons Economifche-Liedjes-Weefgetouw , wel op onzen hoogften zolder uit elkander mogen zetten, om het te plaatzen by nog eene menigte Prullen uit de Wetenfchappen , afgebruikte ProjeÜmachines, en verfleten fyftemata draayers.

'£ Is niet wel te befcJiryven, met welk eene popeling •wy den uit flag onzer onderneming zaten aftewagten. Onze intime Vriendin <, de Eigenliefde , fluisterde ons Wel geduurig in: goed Goed, vyancien geld ". Maar neg eene andere Matrone, op wie wy' al zo veel ftaat kunnen maken, de Ondervinding, meen ik, liet niet na, om ons toch in te ftampen , welkèene fterke zucht wmze geëerde Lmidgenooten hebben voor Buitenlandfche wProduiïen. Zy voegde 'er nog by : „ dat al ons werk \ii in ons klein Landje móest vertiert worden, wyl'er

* 2 h S™*

Sluiten