Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE, i

Moet men niet eene recht) Poëtifche ligt zinnigheid hebben, om zulke bedenkingen in den wind te Jlaan<! Wat won de goede Vrouw met deeze voorftellingen ? Niet veel! 't Is waar, dagt ik, ons Land is klein, en zo men al deszelfs Ingezetenen eens op een Paar millioen Menfchen fchat, dan rekent men mooglyk ruim genoeg. Hoe veel is nu wel het getal van hen die lezen? Ik kan dat niet net bepalen;— ftel eens een vyftigfte deel— Jlel een vyfentwintigfte deel; is H nog te weinig ? ftel een twintigfte deel. En hoe groot zal het getal der Lezenden zyn, van PoëtifcJie Werken— van Economifche Liedjes? Het zag 'er zuinig uit! evenwel: Probeeren is het naaste.

Het Binnenlandsch vertier, is, zien wyby den uitkomst, groot genoeg geweest om ons Getouw gaande te houden: Wy laaten ons ook niet weinig voorftaan êp de goedkeuring, die kenners van zulke Producten ms gegeven hebben; en wy zullen ons hierdoor te meer toeleggen, om het goede Publiek te voorzien van WJaren die niet minder zyn ion die der eerfte afleevering.

Doch dewyl eenige lieve jonge menfchen ons verzogt hebben, om eens wat Liedjes te maken op fraayer \wyzen, en ryker Melodien, zo hebben wy in dit deel

Ims daarnaar gefchikt; niet twyff tiende, of onze

iegwtï*

Sluiten