Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

NIEUWSTYDING.

Wys: Jufques dans la moindre Chofe.

Hemel! zou het waarheid wezen? ïs myn Vlisfing in de hand

Van den ruwen Brit gevallen? Is de Krygsbanier geplant?

Waayen van haar Muur en Torens 'sVyands vlaggen? Is de Maar',

In Noordholland aangevlogen, Dan, helaas, maar al te waar?

o, Wie zal den fchrik befchryven Die myn hart te famen wrong,

Toen dééz aakclige tyding ïn myn' ftille woning drong:

„ Vlisfingcn is ingenomen * Door een welbciuande Vloot "!

't Stroomcnd bloed ftolde in myn aadrenP 't Bloozend aanzicht wierd als lood. n XL'Deel. A'a Goeds

Sluiten