Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NIEUWST Y DING. 5

Maar , wat ftraal van hoop verfprcit zich Door myn afgepynden geest?

Nimmer boog het ftrydbaar Vlisfing Voor een vyand, 'hoe gevreest!

Vlisfing, om haar helden daaden^ o! Zo beroemt als om haar ree,; ri ; ni i

Heeft gewis dien moed behouden, . . Ook in 't zoet genot der vreê. I

Vlisfing, hartvriendin der vryheid,

Die 't gehoonde Vaderland ^ # ■:•> Grooten Ruiter heeft, gefchonken5

Word zo ligt niet overmant: Vlisfingen heeft nog Matroozen

Die den Vyand durven ftaan, En hun leven weinig achten,

Komt het tot een bloedig {laan,

A 3 'k Griiw

Sluiten