Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| TREURLIED.

Daar ligt zy op het Lykbed neder, Gekleed in fneeuwwit doodsch gewaad!

Hoe zagt, hoe minnelyk, hoe teder Is nog dat vriendelyk gelaat!

Hoe regelmatig zijn haar' trekken, Misvormt d^or fmarten, noch verdriet,*

Hoe duidelyk is wel te ontdekken Pat zy deez' aard gerust verliet!

Gerust verliet! dat is gebleken, Doch niemand.zo als my bekent!

Nog dunkt my hoor ik u dus fpreken: . 5, Myn zieklyk leven fpoed naar 't end;

„ Gods wil is goed: Ik wil wel fterven, „ Indien het Hem behaagt, maar dat

„ Ik u, myn' Zielsvriendin, zal derven, 3) Dit denkbeeld, ach, dit kost my wat"!

Dan

Sluiten