Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURLIEU. H

Wat heeft, wat heeft myn hart geleden* Wat ftond ik zenuwtrekking dóór!

Och, myn «erfland was afgeftreeden; 'k Zag niets, dan dat ik u verloor.

Verloor! kon ik dat denkbeeld draagen ? Voor altoos! 'k zie u nimmer weêr.

'k Wierp, mad van zuchten, fchreyen, klagen, My raadloos op uw lichaam neêr.

Nog eenmaal moet ik u aanfchouwen, Voor dat gy daalt in 't ftille graf!

De dood, verdienstlykfte aller vrouwen, De dood rukt my van u niet af.

Ik kusch uw' wangen, lippen, oogen, Uw' handen, met een' tederheid. . .

Een vuur... wie zal myn' traanen droogen? Myn hart, ach ja, myn hart dat fchreit.

Gy

Sluiten