Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRUILOFTS LIEDJE» 1§

'k TiT nu maar aan 't profctecren ; Zo 't niet raakt, dan is 't maar mis.

Alles wat de Dichters zweeren, Zweeren zy maar by de gis;

Meerder kan geen mensch begeerer. Om dat het ondoenlyk is.

Aangename blyde dagen, Zyn uw deel, zo ik bemerk:

Nooit' zult ge u dees dag beklagen: 'k Zie nog meer! Ik maak my fterk3

('t Geen nu volgt zal u behagen;) 't Huis vol kinders, en vol werk.

Ouders, Vrienden, Buuren, Nichten', Wenscht het Paar nog eenmaal vreê!

Laat hun voorbeeld andren nichten., Zingt dit Liedje met my meê:

Hier door zult gy ons verpligten'. ■ Drink myn glaasje, en roep Housfée,

$ LIEDJ-»

Sluiten