Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIEDJE. 23

Rykdom, Hoogheid, Eer en Pracht 'k Gun u 't gros der menfchen:

Daar myn hart geen heil uit wagt Zal ik nimmer wenfehen.

Dat men op uw' gunsten boog', 'k Zal gelukkig wezen

Mag ik in myn Cloës oog Liefde voor my lezen.

Daarom zal ook Min en Wyn 't Leuswoord by ons blyven;

Wyl zy ons doen vrolyk zyn. En de zorg verdryven.

Vrienden, fchenkt de glaasjes in, Laaten wy eens klinken,

En, bezielt door Wyn en Min,

Met eikander drinken.

( Het Hoogduitsch gevoïgt.)

*

£ 4 aEEMAN*

Sluiten