Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2EEMANS TEHUISKOMST. 2£

Hoor, myn Wyf, 't zal ons niet hiödren 3 Elk krygt nu een gouwe duit.

't Zal ons goedje niet vermindren. Bleef ik niet drie jaartjes uit?

'k Hou toch drommels veel van kindren: 'k Heb myn maandgeld niet verbruit.

Moet er nou geen flesje wezen, Zannc lief, wat zeg je er van?

Hoor, ik heb je altcos geprezen; 'k Weet dat jy niet veinzen kan.

Ik kan uit je tronie lezen Dat je bly bent met jc man.

'k Liet my maar wat handig zetten Aan de wal; ik liep, ja vloog,

(Niemand kon my dat beletten,) Al de menfchen uit het oog.

En ik hiel me aan de oude wetten. Kind, ik proefde nat noch droog.

B 5 Zoti

Sluiten