Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84. DE GODSDIENSTIGE.

ZO myn' godvrugtigheid beflendig, En God behaaglyk wezen zal,

Moet ik verbetert in 't inwendig Door arbeid zyn, niet by geval,

■ Weg haatelyke fchynvertooning !

't Gefronfto hoofd, het ftuursch gezicht Vindt naauwlyks by de Deugd verfchooning,

Ook als men wandelt naar zyn pligt. Een dreigend oog, misvormde trekken ,

Ontfieren in ons 't Godlyk beeld: Wat kan toch zulk een houding wekken,

Dan hoogmoed, die het Harte ftreelt?

God is een geest. Hoe! zou hy letten Op kleur, of kleding? zou 't fatfoen

Aan 't ftil betrachten van zyn' wetten Ooit eenig na- of voordeel doen?

L08-

Sluiten