Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93 DE VERHEUGDE VRYEft.

Eenig om haar toch te behaagen, Kleedde ik my ztmdags netjes aan. Want men had my dit aangeraên.

Wyl dit wel eens een vryer deedt flaagen Dien men niet meer te woord wou ftaan.i

*k Schikte myn hairtje ter deeg fn orden, 'k Stofte myn rokje, ik veegde myn hoed: Och, ik was eerst een regten bloed,

Een Klaas Lummel, een Sul, een Jorden, j

Die by zyn Besje was opgevoed.

Magtig, wat teeg ik aan 't potzen en boenen Toen men my zo hadt onderregt! Ik leek niet meer die zelfde knegt.

'k Deed arikaters op myn fchoenen, En liep niet meer zo regt en flegr.

Noul

Sluiten