Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H E T LKÏSTIRTJf.; IOj:

o, Ik ben vol vuurs, vol yvers,

Onder 't leezen van Romans, Van myn allerlieffte Schryvers,

Die ik lees in dnitsch en fransch!

'k Heb van een' Heldin geleezen,

Die vol moeds het fnaphaan droeg; En dat kostlyk werk geprezen

By elk een, die daar naar vroeg, 'k Las de negen Zanggodinnen;

'k Las Apollo's kermisgift; Den Almeidas; o myn' zinnen

Raken dart in zoete drift.

En de Arabifche verhaalen

Gaan op vry geen minder toon,

Dikwyls leg ik nog te maaien, Ais gy flaapt, op al dat fchoon.

G 5 Maar

Sluiten