Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET LEESTERTJE. ÏO?

't Is om van je ftoel te vallen, Als je leest, hoe dat een fnaak

In een Boek zo raar kan kallen; Dat, dat noem ik eerst vermaak!

Als ik lees, (kan ik dan kniezên,)

Dat een minnaar goed en geld Om zyn Meisje wil verliezen,

Dat hem op zyn ergst wat kwelt? Lees ik, hoe een Borst loopt klaagen

Wyl de Vryfter hem verftoot, Daar hy niet eens om durft vraagen,

Dan lach ik my fchier half dood.

't Leezen is my aangebooren.

'k Mogt, nog maai* een jaar of vyf, Briesfchend graag vertellen hooren, Van de Wasfer en zyn wyf:

En

Sluiten