Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11 <5 TREURIG NADENKE.V.

Och, waarom kende ik al haar waarde?

Waarom Was zy gehecht aan my?

Daar zy zo vroeg verliet deeze aarde,")

ftweemn

Voor Zalige Engelen maatfchappij! J

Hoe nuttig was haar dierbaar leven! Zy was een zegen voor den kring,

Dien zy voor zich vondt afgefchrevenl

ï tweernt

Met dankbare verwondering. j

Spreek, droeve weduwen, en weezen,

Spreek , eerlyke Armoe! vlei ik haar ?

Heb ik haar ook te hoog geprezen ? 1

f tweern

„Neen,zegt gy,fnikkend,och,'t is waar! j

,, Haar derven kwam ons niet ter ooren, „ Of wy betreurden deeze vrouw.

„ Wat hebben wy met haar verloorenH

)>twec?t>f

„ Ja, hadden wy 't, wy droegen rouw", j

Sluiten