Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURIG NADENKEN. I17

Zo hoor, zo hoor ik daaglyks fpreekeq

Door ongeveinsde eenvoudigheid; Terwyl my 't harte fchynt te breken, 1

tweern:

Op 't zien der traanen, diezy fchreit.j

Altoos geduldig in baar lyden,

Altoos verheugd in haaren God,

Wist zy niet wat het was, te ftryden }

> tweern:

Met haar vaak ongevallig lot. j

Door pyn en koortzcn afgeftreden,

Behield zy haar bedaart gemoed:

En 't kragtig flot van al haar' reden, ~)

j> tweern:

Was altoos: „ Wat God wil, is goed", J

Geen dag hielt ons van u gefcheiden;

Wy waren niet voldaan, als wy

U niet in onze woning leidden, 1

\ twmn:

Daar" zaten wy dan ftil, en vry.j

H 3 Waj

Sluiten