Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEDENDAGSLIÏDo 135.

paar zyn er die 't geheele Jaar

Om pligt, om God, of Godsdienst deüken;

Die door de weelde hunn'welvaart krenken, [n denken dat 'er geen gevaar

Geen ftraffe voor hun is te fchroomen,

Geen ftraffe voor hun is te fchroomen, ',o zy nu, zo zy nu flegts ter Kerke komen,

Slegts ter Kerke komen.

)e mecsten gaan zich zelf voorbij, Terwyl ze een zondig volk beweenen: „ Waar wil dat met ons Land nog heenen! '*

lus klaagen, en dus kermen zy; Doch zoeken voor hunn' eigen zonden. Doch zoeken voor hunn' eigen zonden,

leduurig, geduurig al weer nieuwe vonden; AJ. weer nieuwe vonden.

ï 4 S«

Sluiten