Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De text aldus naar 's Leeraars zin verklaart, Waar aan vernuft noch vinding wordt gefpaarts ivloet nu tot troost en tot beftraffing ftrekken. (•Jü zal hy 't volk eens aan zich zelf ontdekken j Terwyl hy als een Boanerges fpreekt, I En 't keifteen hart des ruwften zondaars breekt,

i Waar ddor?waar door- door ydle woorden p'ra'kl.» ( Door zot gefnap, door ongezoute taal i |>e deftigheid eens Predikftoels onwaardig'; !lu trilt het volk: de geest des mans word vaardig!' j Geen wonder ook: hy is met recht geftoort, I Mèn komt by hem te weinigf onder 't woord.

IMen gaat tér kerk; mén wil nog'wel, Infchynj | Dus klapt hy voort," zo watgodsdienftigzyn, I 'tlszo 't gebruik; men doet ook meê; ja zekerj i Men gaat ter kerk, maar, by een zedenpreêker^

I „ Die fpreekt van deugd, van doen, vanftreng'en

; (Pligt-.

En 'sHemels weg fraai fchiidert voor t gezrerft".

lil. Deel. K Makt

Sluiten