Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JÏDïHDAGSilEB. IJl

TWEEDE VERVOLG.

Wys: 0 Kersnagt, fchoonder dun dt dagen-.

God3 de opperheer der Koningryken, Gaf van zyn wys- en goedheid blyken^

Door elk in onderfcheiden ftand Te plaatfen, en ook werk te geven, Ter onderhouding van het leven,

Die dierbre gift van zyne hand.

De mensch mag zyn geluk betrachten, En met zyn ziels- en lichaams kragten,

Met zyn verftand te raade gaan, Op dat hy zich een ftaat moog kiezen, Die hem het nut niet doet verliezen,

Maar die hem eerlyk doet beftaan. K 4

Sluiten