Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IEDK8PAOUIÏS. 155

Gy toonde aan ons de zegeningen Die ons zo onverdient omringen;

Hoe God het dierbaar Vaderland Een gantfche rei van blyde jaaren, In zyne gunst had willen fpaaren,

En hieldt met eene fterke hand,

Gods 'goedheid toonde gy nog nader Daar uit, dat Hy is aller vader,

Voor alle volken liefdryk waakt; Dat wy den pligt der liefde krenken, Als wy laaghartig durven denken,

Dat ons alleen zyn gunste raakt!

Gy leidde ons op, om te overwegen, Wat al befcherming, troost en zegen

Elk van ons reeds genooten had: Als ook, wat voor gebruik wy maakten Van 't he rlyk voorrecht, dat wy fmaakten,

Een voorrecht], fchaars naar eisch gefchat.

Gy

Sluiten