Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i5o

ïïdend'agsliïij!

„ Kan Goedheid ons niet overtuigen, „ Dan laat zich 't hart niet ligtlyk buigen,

Dus fpraakt gy, „ door de zwaarfte ftrafv „ Die, meent men, is nog wel te ontwyken;! „ Maar onverdiende goedheidsblyken

Doen by den mensch wat meerder af.

„ De zondaar, die door föhrik en vfeezenJ „ Alléén van kwaad zich laat genezen,

„ Schuüwt niet de wonden, maar de fmarti „ Hy zal, wat of men ook moog praaten, ,, De ftraf van 't kwaad, het kwaad niet haaten

„ En onverbeterd blyft zyn hart.

„" Dat de Opperheer, dé God.dèr Goden, „ Ons zyne gunst heeft aangeboden;

„ In liefde op ons zyn oog wil fiaan;

Dat wy, zo we ons geluk betrachten,' i „ Daar voor belooning mogen wagten";

Deedt ons op 't allerkragtigfte aan.

Dit,

Sluiten